Lång tid utan träning 

Dagar och veckor rullar på, utan att jag kommer igång med träningen igen. Småsjukdomarna avlöser varandra så jag lyckas inte få nån kontinuitet överhuvud taget med träningen. 

Jag hoppas att november slutar bra så jag kan träna bättre än på länge december. 

Hur tacklar du långa sjukdomsperioder?

Annonser