Vinster med sex timmars arbetsdag

Vänsterpartiet har haft sex timmars arbetsdag som långsiktigt mål. Efter senaste kongressen tydliggjordes detta mål och en grupp utsågs att ta fram material och förslag på hur detta skulle kunna genomföras.

Nu har fackförbunden även vaknat och fler sluter upp bakom kravet om 30-timmarsvecka. LO-kongressen, Handels, Hotell- & restaurangfacket och Transport har alla tagit beslut om att sänka normalarbetstiden.

Vissa ställer frågan varför och om det verkligen är möjligt att införa sex timmars arbetsdag. Svaret är helt klart JA!

Allt fler blir utbrända och mår dåligt av att slitas mellan stressigt arbete och en hektisk vardag. Genom kortare arbetstid kan fler hinna med att ta hand om hemmet, barnen och sina kanske äldre föräldrar. Detta skulle dessutom innebära att vi kan skrota RUT och spara de kostnaderna.

En annan aspekt på det hela är att vi skulle kunna minska arbetslösheten. Genom att i större utsträckning dela på arbetet får fler chansen till egen försörjning.

Vad är vinsten för företagarna då? Jo, för det första så får de fler anställda vilket gör dem mindre känsliga vid sjukdomar. Det skulle dessutom troligtvis innebära att fler kan tänka sig att vid t.ex. sjukdomar att jobba lite övertid då de ändå kommer ha tid kvar till att vara med familj och vänner.
En annan sak är att fler nog skulle arbeta på ett mer effektivt sätt och genom att de arbetar kortare arbetsdagar vara mer skärpta, vilket resulterar i färre kostsamma fel och misstag.

Med andra ord skulle 30-timmars arbetsvecka vara en långsiktig vinst för hela samhället.

Annonser

Osäkra anställningar – Dåligt för alla!

I ETC 10 augusti kunde man läsa en artikel med rubriken ”Visstid stressigt för alla”. Artikeln handlade om att även fast anställda mår dåligt på arbetsplatser med många visstidsanställda. Det bygger på en undersökning från Handelsanställdas förbund där hela 60% av de som arbetade med många visstidsanställda upplevde arbetet stressande. På de arbetsplatser med många fast anställda var det ”bara” 40% som upplevde arbetet som stressande.

Såna här undersökningar borde fler lyfta. Om även arbetsgivaren öppnar ögonen och ser hur sina anställda mår så kanske vi får ett stopp på många av alla osäkra anställningar som nuförtiden haglar tätt. Eller är det så att dessa arbetsgivare inte bryr sig att deras anställda mår dåligt? Det kommer komma till en punkt då detta usla sätt att behandla arbetskraften kommer innebära sjukskrivningar och stora kostnader för hela samhället, men inte lär väl de värsta företagen ställa upp då heller..

Inse att något är fel när det anordnas demonstrationer!

På lördag 26 maj så kommer en demonstration genomföras som arrangeras av brevbärarna. Demonstrationen handlar om att brevbärarna (och svenska folket) ryter till mot nedskärningarna inom Posten och till försvar för en fungerande brevservice.

Talar gör bland annat Alf Mellström (ordf SEKO Posten), Eva-Lena Jansson (brevbärare och riksdagspolitiker för S), Annika Sylvan (ordf SEKO Postklubb City), Gunnar Westin (SEKO Postklubb Södra Stockholm) och Jan Åhman (Klubb Årsta Postterminal).

Ni kommer även bjudas på musik och poesi av Ismail Essakali (Slag Från Hjärtat) och Jenny Wrangborg (poet)

Det är inte rimligt att post ska ligga i flera dagar innan det delas ut. Vi som medborgare ska kunna lita på att vi får våra viktiga brev och att allt delas ut varje dag.
Dessutom blir det en ohållbar situation för de brevbärare som är kvar och måste göra sitt eget och de före detta arbetskollegornas jobb. Stressen ökar då man känner att man inte hinner med dagens arbete och kvalitén blir sämre.

Kraven som arrangörerna till demonstrationen ställer är:
– Stoppa angreppen på brevbärarna och brevservicen!
– Nej till nedskärningarna – minska brevbärarnas arbetsbörda!
– Nej till otrygga anställningar och bemanningsföretag!
– Vi vill ha postutdelning – inte börsutdelning!

Mer info om evenemanget på facebook

Här finns en video på youtube om varför brevbärarna demonstrerar

Läs mer på: Postarbetarbloggen , fib Kulturfront , SEKO

Tyst minut för avlidna i arbetet

LO har utlyst att en tyst minut för alla som avlidit i arbetet ska ske fredagen den 27 april kl 12.00. Tyvärr dör alldeles för många i dödsolyckor i jobbet. Varje dödsfall är ett dödsfall för mycket! Vad dessa olyckor beror på kan ha olika orsaker, men att stress är en starkt bidragande orsak är väldigt troligt. På grund av stress använder man inte alla säkerhetsanordningar som finns tillgängliga. Folk stressas till att arbeta fel.

Nu kommer säkert flera tycka att det är upp till en själv att lugna ner sig och att de inte känner sig stressade, självklart har man ett eget ansvar, men det är lika mycket arbetsgivarens ansvar att ge möjligheten till att ta det lugnt. Att hela tiden pressa arbetarna med neddragning av personal och krav på hur mycket som ska hinnas på väldigt kort tid gör att man inte tar det lugnt. Alla vill ju göra ett bra jobb på sin arbetsplats.

Jag hoppas så många som möjligt är med på denna tysta minut imorgon kl 12.00 och hedrar de som tyvärr avlidit på grund av arbetsplatsolyckor, arbetsrelaterade sjukdomar eller självmord efter mobbning i arbetet.

Länkar: LO , Arbetet , Dagens Arena , Löntagarbloggen