Varför väljer unga självmord?

Läser på SVTs text-tv att antalet självmord sjunker i Sverige, men att de fortfarande ligger högt bland unga. Dessutom har självmordsförsöken bland unga ökat. Varför är det såhär? Något är fel med välfärdssverige när så pass många unga dagligen funderar på att ta sitt liv.

Varför funderar alla dessa unga människor på att ta sitt liv? Vad kan vi göra för att förändra detta?

Det finns de som skyller många av självmorden på internet, att saker sprids fortare och att man saknar de fysiska mötena. Jag skulle samtidigt säga att internet räddat många liv. Att må dåligt och kunna få vara vara anonym och diskutera hur man mår över internet kan hjälpa många. Det är lättare att via internet hitta flera som känner likadant. Samtidigt så kan det självklart slå åt andra hållet, det är ju lättare att skriva något taskigt i en chat än att sägadet i verkliga livet. Jag har själv blivit hotad till livet i ett diskussionsforum för inte så länge sen.

Det allra viktigaste tror jag är att skapa en bra relation med stor tillit till unga, att försöka lyssna på de signaler som unga sänder ut. Det kommer aldrig finnas en universallösning för att nå nollvisionen, men många olika insatser kan göra stor skillnad. Jag tror att fritidsgårdarnas inträde på t.ex facebook gör mycket. Liksom BRIS och andra organisationers internetanpassning.

Vi måste tillsammans stoppa mobbing, få alla att känna att de duger som de är och sluta pressa barnen i ung ålder. Detta är inte lätt, men det går att förändra små saker i vardagen. Det är dock inte tillräckligt, vi måste även göra det mer accepterat att gå till psykolog och kurator, det är alldeles för många som drar sig från att prata om hur man mår. Ett sätt är att ge mer resurser till organisationer som BRIS, de får dagligen in en mängd samtal och meddelanden från unga som mår dåligt.

Media: SVT , SvD , DN , GP
Bloggar: Ludmilla , Röda Malmö , Dennis

Annonser

Bra att Sossarna vågar stå upp i hbt-frågor

Läste precis på dn.se hur Sossarna föreslår en hel del förbättringar för hbt-personer. Det jag gillar mest är information och utbildning för både personal och elever. Detta eftersom det i skolan i dag finns en enorm press mot just hbt-personer. Det antas att alla är hetrosexuella, vilket innebär att en som är öppet hbt klassas som annorlunda och riskerar allt som oftast mobbing m.m. Så det allra vanligaste är att eleven inte vågar vara sig själv utan tvingas in i hetronormen.

Här är Sossarnas lista i Stockholm stad och län:

Om Socialdemokraterna vinner i Stockholms stad och län lovar vi att:

  • Införa ett borgarråd i Stockholms stad med särskilt ansvar för hbt-frågorna.
  • Satsa 1,5 miljoner kronor på RFSL Stockholms bbt-fritidsgård Egalia. Denna typ av verksamhet är viktig och behövs i Stockholm.
  • Se till att det finns könsneutrala toaletter i stadens offentliga verksamheter så att man inte måste välja mellan tjej- och killtoaletten.

Vi vill också att:

  • Stockholms förskolor ska ha ett medvetet genus-, köns- och hbt-tänkande.
  • Stockholms skolors sexualundervisning ska ha med ett tydligt hbt-perspektiv.
  • Äldre hbt-personer ska kunna välja hbt-äldreboende i kommunal regi.
  • Stockholm stad som arbetsgivare aktivt ska arbeta mot alla former av diskriminering och höjer sina medarbetares kompetens (hbt-certifiering).
  • Stockholms stadsmuseum ska inrätta en ”hbt-avdelning”.
  • Förbättra bemötandet av regnbågsfamiljer inom mödra- och förlossningsvården.
  • Förbättra stödinsatserna till HIV-positiva och redan insjuknade i aids genom psykosociala stödinsatser.

Fritidsgårdar med bra kunskap om hbt är ett krav att det sker, måste inte vara speciell mötesplats (även om det i vissa fall är att föredra), men att det finns kunskaper om just hbt är bra.
Att införa könsneutrala offentliga toaletter kan låta lite löjligt, men när man tänker till hur det är att vara man kroppsligt, men känna sig som en kvinna, vilken toalett ska man då gå in på?
När det gäller sexualundervisningen så hoppas jag den kommit bra mycket längre vad gäller hbt mot när jag gick i mellan- och högstadiet. För våran sexualundervisning i skolan handlade om kvinna och man. Det vore toppen om skolor kunde söka upp den lokala RFSL-föreningen och fråga om de vill besöka skolan i samband med att de läser detta.

Det som jag dock inte förstår riktigt är uppdelningen att kunna välja ett hbt-äldreboende. Vad skulle de vara för skillnad på ett hbt-boende jämfört med ett ”vanligt” boende? Det känns som att detta snarare skulle ruta in folk att de som inte följer hetronormen ska vara på hbt-boendet. Vad i äldrevården skulle vara annorlunda mellan hetro- och hbt-personer?

Andra läsvärda bloggar: HBT-sossen , V som i Välfärd , Ung Vänster , Bodströmsamhället , Martin Moberg