Vad vill du lyfta på internationella mansdagen?

international_mens_day_symbol

Idag, 19:e november, är det dags för den årliga internationella mansdagen.

Vilka frågor skulle du vilja lyfta idag?

Jag skulle vilja lyfta upp mäns betydelse för familjelivet, att män tar ansvar i hemmaarbetet. Vill även lyfta upp hur vi kan bryta machokulturen bland pojkar och män och att vi behöver lyfta upp frågan om mäns psykiska ohälsa och självmordsrisk. Just psykisk ohälsa och självmord är årets tema. Här behöver så himla mycket mer göras!

Tyvärr så ser vissa inte fördelarna med att ha en internationell mansdag. Är du en av dem så tycker jag att du ska läsa denna text.  Det är lätt att tycka att män har 364 dagar om året (alla utom internationella kvinnodagen), vilket stämmer vad gäller makt etc, men mäns frågor är också värda att lyftas för jämställdhetens vinning.

Vissa anser att män inte har mycket att slå sig för bröstet för och därför inte ska lyfta frågor på internationella mansdagen. Här håller jag inte med. Jag tycker inte att man ska sluta lyfta internationella mansdagen bara pga att män står för det mesta onda i samhället. Genom att lyfta frågor som t.ex. machokulturen och prata om hur vi kan bryta den så hjälper det både kvinnor och män.

Jag vill gärna veta dina idéer och tankar om internationella mansdagen. Vilka frågor vill du lyfta? Har du idéer och tankar om hur vi kan förbättra den psykiska ohälsan hos män? Hur kan vi förändra machokulturen?

Annonser

Hjälp dem, men inte här!

Alla verkar vilja hjälpa folk som är i nöd eller behöver stöttning, men så fort det blir i närheten av dem själva så klagas det. Det finns alla möjliga anledningar till att det inte ska ske i deras närhet.

Som t.ex. så är det många som tycker att Lugna gatan-konceptet där före detta kriminella får chansen att komma tillbaka till samhället och göra nytta i att få ungdomar som är på väg att hamna snett välja bort den kriminella banan är bra, de vet ju hur unga som är på väg att hamna snett tänker. Samtidigt så har jag förståelse för att föräldrar inte vill att deras barn ska tas om hand av före detta kriminella.

Det mest talande tycker jag är när dessa koncept bara genomförs i förorter. Varför beslutas inte att anställa före detta kriminella på fritidsgårdar m.m. i de lite rikare områdena? Det vore väl toppen för den före detta kriminella att få miljöombytet, eller?

Jag tycker idén är riktigt bra, men det måste ske på ett bättre sätt än det skett på de delar där Uppdrag granskning genomfört sina reportage. Alla har rätt till en andra chans i livet!

Upphandling – Tänkte inte på det..

Allt mer läggs ut på upphandling. Man lägger ut del efter del som någon annan kan utföra åt en. Men vad blir konsekvenserna när nästan inget finns kvar i egen regi?

En sak som jag läste nyligen som nog inte så många tänkt på är att ju mer som läggs ut på upphandling, desto större är risken att känslig information kommer i fel händer. Detta varnar SÄPO för nu. De ser en risk att andra länder spionerar på Sverige genom att vinna upphandlingar.

Jag är inte rädd för andra länder, men vad är det som säger att inte någon kriminell organisation lägger ett bud på att sköta journalhanteringen inom vården. Vad kan de t.ex. använda den informationen till i framtiden?

Jag skulle välkomna en debatt där vi alla diskuterar vilka delar av allt offentligt som vi tycker ska få utsättas för denna risk eller inte. Vad tycker du?

Vem har det sämst?

Varför alltid jämföra mellan könen, vem som har det sämst. Till exempel så brukar vissa lyfta upp att feta kvinnor trycks ned och samtidigt påpeka att feta män inte drabbas. Detta då män tillhör en privilegierad grupp. Här tycker jag att det är viktigt att lyfta upp att en person kan tillhöra flera olika grupper, både privilegierade och inte. En fet kvinna kommer troligen drabbas hårdare än en fet man, detta då kvinnan tillhör både gruppen kvinna och fet.

Om kvinnor behandlas dåligt för att de är kvinnor, så lyft det. Samma sak med män. Varför hela tiden försöka få fram vilka som har det värst? Jag tror att vi alla har mycket att vinna på att få med sig fler i kampen mot de strukturella förtrycken.

En fråga som jag vill lyfta är föräldraledigheten och vård av barn, där män missgynnas och ifrågasätts. Här skulle även kvinnor tjäna på att att män får ta mer ansvar för familjelivet och det skulle troligen även jämna ut skillnader på arbetsmarknaden.

Jag känner mig hedrad..

För två veckor sedan valde Vänsterpartiet Södertälje sina representanter till Södertälje kommuns nämnder, kommunala bolag och andra uppdrag.

Jag känner mig hedrad att ha blivit nominerad och vald till så pass många uppdrag.

Dessa uppdrag har jag nu inom kommunen för partiet:
– Kommunfullmäktige, ersättare
– Södertälje kommuns förvaltnings AB, suppleant
– Telge AB, suppleant
– Telge Dotterbolag AB, suppleant
– Telge Inköp AB, ledamot
– Telge Energi AB, suppleant
– Södertälje tingsrätt, nämndeman

Känner mig riktigt hedrad att få vara suppleant i Telge-koncernens högsta beslutande styrelser.

Jag vill lägga stor energi på Telge Inköp där en stor del av Södertälje kommuns alla upphandlingar sker.

När det gäller Södertälje tingsrätt så känns det bra att jag som ändå är relativt ung fått en plats. Det behövs fler unga nämndemän. Det borde spegla samhället i övrigt, vilket det tyvärr inte gör idag.

Vill avsluta med att tacka alla som röstat på mig både i kommunvalet, landstingsvalet och på medlemsmötet.
Kom ihåg att det bara är att kontakta mig ifall du undrar över något eller vill framföra något till mig.

Budgetfullmäktige: Alla har rätt till en bra skola

Här är ett utkast från det tal jag höll på dagens budgetfullmäktige i Södertälje om utbildning:

Förskolan och skolan har ett ansvar att arbeta normkritiskt. Det behöver börjas i förskolan och fortsätta uppåt i åldrarna.
Allas lika värde oavsett utseende, härkomst eller kön ska gälla!

För mig är det viktigt att vi har en skola där alla känner sig trygga och får chansen att utvecklas. Här har vi i Södertälje mycket arbete framför oss.
Speciellt när rasism och främlingsfientlighet, men framför allt hat sprider sig. Näthatet sprider sig som en sjukdom i Sverige.

En grupp som är särskilt utsatt är HBTq-personer.
Vi behöver göra mer i kommunen och jag skulle vilja börja med att berömmande Centerpartiet som i sin budget lagt in bra texter om just HBTq-frågorna.
Att HBTq-perspektivet måste genomsyra hela den kommunala förvaltningens sätt att tänka. Detta är väldigt viktigt och vi behöver tillsammans ta med oss det under kommande års arbete i alla nämnder.

Det är viktigt att vi ger alla barn en bra start i skolan. Vi har de senaste åren sett resultatförbättringar i Södertäljes skolor, delvis tack vare alla engagera lärare, men mer kan fortfarande göras.

Ett av de sätt jag vill lyfta är 2-lärarsystemet. Att i klassrummet ha två lärare ger lärarna större möjlighet att hinna med eleverna, och att kunna dela upp sig i mindre grupper.
I och med de utmaningar som finns i Södertälje så behöver lärarna i våra skolor vara än mer engagerade i elevernas bakgrund och sprida framtidstro till eleverna.
Då kan 2-lärarsystemet vara en av vägarna att gå.

Vi behöver skolor som ser individerna.
Alla har rätt till en bra skola!

Budgetfullmäktige: Alla har rätt till en bra fritid

Här är ett utkast från mitt tal i kommunfullmäktige vid budgetdebatten:

Det är med glädje jag ser multihallen komma allt närmare. Inte bara för att jag själv är friidrottare, utan det är en viktig hall för jämställdheten.
Både gymnastiken och friidrotten kommer ha stor nytta av en multihall vid Södertälje IP.

Det är viktigt att vi i Södertälje kommun satsar på ett bra utbud av aktiviteter och satsningar på olika idrotter för att fånga upp så många som möjligt.
Att som ung ha en idrott eller kulturaktivitet att gå till minskar risken för unga att de hamnar snett i livet.

I Södertälje har vi alldeles för många barn som lever i barnfattigdom. Detta måste vi komma ihåg när vi beslutar om olika avgifter för aktiviteter för barn.
Jag är stolt att vi sänkte kulturskolans avgift och att vi behåller den sänkningen i denna budget. Detta gör att fler haft chansen att låta sina barn ta del av kulturskolans aktiviteter.
Det är viktigt att inte utestänga barn pga föräldrars ekonomi.

Alla har rätt till en bra fritid