Ja eller Nej? Svar på några frågor..

Lite svar på frågor ifrån Ja eller Nej-dagarna.

Erika Turnell Murga:
-Om du kommer in i riksdan, kommer du då att förbli aktiv i Södertälje?
Samuel Karlsson:
-Ja.
Precis som att jag fortfarande har en del av mitt hjärta kvar i Gnesta så kommer jag fortsätta vara aktiv i Södertälje. Däremot så kanske jag inte kommer vara lika aktiv som nu.
Det gäller ju att komma ihåg att det är föreningen som lyft fram mig och folket, så självklart kommer jag ha kvar kontakten.

Erika Turnell Murga:
-Ska det satsas mer på äldrevården och dess personal?
Samuel Karlsson:
-Ja!
När man pratar med folk så verkar alla vara överrens om detta, men sen när man börjar prata skattehöjning så ryggar folk tillbaks. Hur ska man kunna satsa mer på en värdig äldrevård och på personalen utan att få in mer pengar till kommunerna? Om skattehöjningar går till äldrevården så betalar jag glatt några kronor extra i skatt.

Emmy Swärd:
-Tror du att ett förstatligande av skolorna skulle göra dem mer likvärdiga?
Samuel Karlsson:
-Ja.
Genom att lägga hela ansvaret på staten så är det lättare att föra medel mellan skolor och få dem mer jämbördiga i kunskapsnivå. Detta innbär inte att alla skolor måste arbeta exakt likadant, man kan ha olika sorters skolor men att staten har ansvaret och äger skolorna.

K Henrik Eibl:
-Tycker du Samuel att kommundelarna är lika viktiga som centrala Södertälje när det gäller Vänsterpartiets framtoning inför valet? (Tänk nu efter noga för det kommer följdfrågor!)
Samuel Karlsson:
-Ja!
För vi är en kommun och alla delar av kommunen är lika viktiga. Sen kan vi dessutom se att vi i flera kommundelar är väldigt starka vad gäller antalet röster.
K Henrik Eibl:
-Jag är ju för en sammanhållen Södertäljekommun och helt emot den tanklösa moderat/antroposof-utbrytningen från Järna´s sida, samt ser möjligheter för centrala Södertälje med dess specifika problem att befolka den Sörmlänska landsbyggden och kunna öppna upp en möjlighet, ett alternativt boende, för de nya medborgare som vill bygga ett nytt och värdigt liv här hos oss.
Mot detta ställs den ”Svenska mentaliteten”: -”Javisst, men inte just här”.
Ser du en fara i en sådan strategi?
Samuel Karlsson:
-Ja.
Jag ser faran i att vissa kommer resonera precis som du skriver ”Javisst, men inte just här”. Men samtidigt så ser jag det som en riktigt bra lösning på de utmaningar som Södertälje har i och med invandringen. Att kunna erbjuda boenden i hela kommunen är något vi behöver sträva mot. Men därtill kommer då att vi behöver bygga ut kollektivtrafiken så att fler kan tänka sig att flytta ut i kommundelarna.
K Henrik Eibl:
-Men innebär då detta att vi hellre skall satsa på mer kollektivtrafik i kommundelarana på bekostnad av färre alternativ i tätorten, för nuvarande ekonomi kan ju inte räcka till både och, eller?
Samuel Karlsson:
-Ja.
I tätorten har vi redan nu en väldigt bra kollektivtrafik, på många ställen går bussarna var 15:e minut på dagtid. Däremot ute i kommundelarna så går tåg och bussar en gång i timmen eller mer sällan (utom i rusningstrafik då de kan gå oftare). Jag vill ju helst bygga ut kollektivtrafiken både i kommundelarna och i tätorten så vi kan nå miljömål och få bort de onödiga bilresor som idag sker på många håll.

Kerstin Pettersson:
-Vill du hellre komma in i riksdagen än i kommunen?
Samuel Karlsson:
-Ja.
Jag känner att de flesta frågor som jag verkligen brinner för avgörs i riksdagen. T.ex. rättvis beskattning, fördelningspolitik, föräldraförsäkringen, arbetsrätt m.m. Men samtidigt så vore det väldigt roligt att komma… in i kommunen också, det finns många frågor som t.ex. jämställda löner, rätten till heltid och barnomsorg som jag även brinner för som avgörs i kommunen.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s